Privacybeleid

Privacyverklaring

Wilje Online, gevestigd aan Ambachtsstraat 3D, 8263 AJ Kampen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ambachtsstraat 3D
8263 AJ Kampen
Nederland
wiljeonline.nl
+31 38 222 32 30

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wilje Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wiljeonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wilje Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om je te kunnen factureren voor afgenomen diensten
 • Voor het hosten van websites en e-mail

Wilje Online analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wilje Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wilje Online) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wilje Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, rekening houdend met eventuele wettelijke bewaartermijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Standaard tot beëindiging overeenkomst. In sommige gevallen bewaren wij gegevens minder lang, omdat het dan niet noodzakelijk is deze gegevens langer te bewaren.

Bijzondere Persoonsgegevens

Wilje Online bewaart geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wilje Online verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Waarom hebben wij geen cookiemelding? 

Een cookie melding is nodig voor niet-functionele cookies die iets over jou of over jouw gedrag kunnen zeggen. Met andere woorden: Cookies die te herleiden zijn naar jou als persoon. Onze analytische cookies zijn geanonimiseerd en daarom vallen deze cookies niet onder de strikte voorwaarden van de AVG. Zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en deze handleiding over het privacy vriendelijk instellen van cookies.

Wilje Online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor de cookies van Google geldt dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten, wij geen gegevens delen met Google, de gegevens anoniem worden verwerkt en dat wij de gegevens niet gebruiken voor advertentiedoeleinden – zoals retargeting of het Google Display Network.

De cookies die wij verwerken:

Essentiële cookies: 

 • JSESSIONID: Een cookie die nodig is om een goede verbinding met de website tot stand te brengen. Bewaartermijn: De duur van de sessie.
 • language: Een cookie die jouw taalvoorkeuren opslaat. Bewaartermijn: De duur van de sessie.

Analytics cookies 

 • _ga: Een cookie die een ID opslaat om jouw gedrag geanonimiseerd op onze website bij te houden. Bewaartermijn: 2 jaar.
 • _gat#: Een cookie die zorgt dat Google Analytics goed kan werken. Bewaartermijn: De duur van de sessie.
 • _gid: Een cookie die een uniek ID aanmaakt, om statistieken van jouw website gebruik te kunnen opslaan. Bewaartermijn: De duur van de sessie.
 • #collect: Een cookie die jouw bezoekgedrag naar google Analytics stuurt. Bewaartermijn: De duur van de sessie.
 • NID: Een cookie die de voorkeuren voor Google Analytics registreert. Bewaartermijn: 182 dagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wilje Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wiljeonline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wilje Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wilje Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wiljeonline.nl. Wilje Online heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virus- en/of malware scanner en een Web Application Firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Dat zorgt er voor dat alle communicatie tussen jouw apparaat en onze website beveiligd is. Je hebt dus geen dure VPN nodig om veilig te zijn online.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bijv. https://wiljeonline.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.