W&L opleidingen

W en L Opleidingen streeft er naar dat iedere inburgeraar naar vermogen participeert in de samenleving. Zij ondersteunen iedereen die dat (nog) niet zelf kan.

Een online cliëntdossier

Voor W en L Opleidingen hebben wij een portaal gemaakt waarmee zij het cliënt dossier kunnen bijhouden. Dit scheelt ze veel tijd & kunnen ze makkelijker samenwerken.

W en L Inlogscherm
W en L Dashboard
W en L Clientkaart

Digitale formulieren

Intake-, score- en diverse andere formulieren die eerder via een digitale interactieve PDF werden ingevuld, kunnen nu in een online omgeving worden aangemaakt. W en L Opleidingen kan zelf formulieren maken, met de cliënt doornemen en opslaan. De formulieren worden automatisch aan het dossier van de cliënt toegevoegd worden.

W en L Scoreformulier
W en L Scoreformulier

Ook een applicatie nodig voor jouw cliëntdossier?

We helpen je graag.

Neem contact op